mw joomla logo

Syllabus Description
Syllabus Description For معرفی درس
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    درس پایگاه داده ها یکی از دروس تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر است و بهترین زمان برای انتخاب آن، ترم پنجم دوره کارشناسی است. این درس پیش نیاز دروس مبانی داده کاوی و بازیابی اطلاعات می باشد.
هدف کلی    هدف این درس، آشنایی با اصول و مفاهیم طراحی و ساخت پایگاه داده رابطه ای می باشد.
شایستگی های پایه    دانشجویان برای انتخاب این درس، باید درس ساختمان داده را گذرانده باشند و به یکی از زبانهای برنامه نویسی مسلط باشند.
اهداف یادگیری    آشنایی با پایگاه داده و عناصر اصلی آن، نحوه طراحی و مدل سازی یک پایگاه داده، نحوه جستجو در پایگاه داده و بهینه سازی آن.
روش تدریس    مطالب درس با استفاده از اسلاید تدریس می شود.
وظایف دانشجو    1- مشارکت در حل مسائل بصورت گروهی در کلاس 2- تحویل به موقع پروژه و تکالیف
منبع    undamentals of database systems", by Navathe Elmasri" -
مواد و امکانات آموزشی    
نحوه ارزشیابی    پروژه 3 نمره - میان ترم 4 نمره - پایان ترم 10 نمره - تکالیف و حل تمرین 2 نمره - کوییزها ی کلاسی 2 نمره

male user